Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Subsidie project ‘De Nieuwe Toekomst’ rond

14-07-2014

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vorige week laten weten dat het project ‘De Nieuwe Toekomst’ subsidie krijgt toegekend. ‘De Nieuwe Toekomst’ richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen De Federatie Opvang en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Op acht plaatsen in het land wordt op lokaal niveau samengewerkt tussen de vrouwenorganisatie (lid van de NVR), de vrouwenopvang (lid van de FO) en de gemeenten.

Methodiek

Gezamenlijk begeleiden zij vrouwen uit de vrouwenopvang naar de arbeidsmarkt volgens de methodiek “De Nieuwe Toekomst”. Deze methodiek ‘De Nieuwe sluit goed aan op de krachtgerichte basismethodiek van de vrouwenopvang “Krachtwerk” en is gericht op het ondersteunen van vrouwen om actief aan de slag te gaan om een baan te vinden, een opleiding te volgen of om vrijwilligerswerk te doen. Het uiteindelijke doel is een stap dichter bij financiële zelfstandigheid te komen omdat dit de beste bescherming biedt tegen huiselijk geweld.

Toekomstwerkplaats

Om de deelnemers te ondersteunen bij het bepalen van hun participatiedoelen nemen ze deel aan de training van 10 bijeenkomsten in de Toekomstwerkplaats. Onder begeleiding van een professionele trainer en met onderlinge steun in een groep van 12 deelnemers ontwikkelen zij een toekomstperspectief dat bij hen past.

Daarnaast hebben zij een persoonlijke coach die hen begeleidt bij het realiseren van hun doelen. Deze coach blijft maximaal negen maanden actief voor hen. Er wordt veel aandacht besteed aan een goede koppeling van een deelnemer aan een coach. Het zoeken van ‘steun bij iemand die jou op een positieve manier kan helpen’, is onderdeel van het leerproces en van belang ook na het project.

Links

Zie voor meer informatie tevens de website van de externe link NVR