Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Opstelten heropent Veiligheidshuis in Bergen op Zoom

15-01-2014

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft vandaag in Bergen op Zoom het nieuwe Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten officieel heropend. “Al heeft het Veiligheidshuis dan nu een historische naam, de blik blijft eens te meer gericht op de toekomst. En die toekomst, die zit ‘m vooral in goed samenwerken: de core business van het Veiligheidshuis”, aldus Opstelten.

Een stevige boost

Het Zorg- en Veiligheidshuis is verhuisd naar het naastgelegen gebouw aan Plein XIII. In het Veiligheidshuis werken intussen zo’n dertig instanties op terrein van justitie en zorg samen. Volgens de minister nodigt het nieuwe pand nóg meer dan voorheen uit tot nauwe samenwerking. “Ik ben ervan overtuigd dat dit alles de prestaties van uw Veiligheidshuis opnieuw een stevige boost kan geven. Prestaties die - laat dat duidelijk zijn - al niet gering waren.”

Kracht en meerwaarde

De minister merkte op dat de Veiligheidshuizen steeds meer regionaal zijn gaan werken en zich ook steeds meer gaan richten op de echt complexe casuïstiek. “Dáár ligt tenslotte de grote kracht en de grootste méérwaarde van de Veiligheidshuizen: de aanpak van multi-probleemgevallen, waarbij veel verschillende partners zijn betrokken. Elk vanuit z’n eigen discipline en eigen verantwoordelijkheid, maar wèl onder een goede, strakke regie. En die is er, in het Veiligheidshuis. Die goede regie stelt het Veiligheidshuis in staat uitstekende resultaten te behalen.”

Links