Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Toolkit huiselijk geweld voor huisartsen

15-09-2014

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en InEen een online toolkit ontwikkeld met daarin de meest belangrijke informatie over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg.

Huisartsen kunnen het verschil maken voor kinderen of gezinnen die met mishandeling en geweld te maken hebben. Door een opening te bieden voor een gesprek, een niet-pluis gevoel te benoemen, signalen serieus te nemen en eventueel stappen te zetten om het geweld te stoppen.

Navigatie

Met de toolkit hebben huisartsen in één keer alle informatie over dit onderwerp bij de hand. Met behulp van de navigatie bovenaan het document kunnen zij door de verschillende onderwerpen lopen. De achtergrondkleur van de verschillende onderwerpen geeft aan in welk onderdeel van de toolkit de lezer zich op dat moment bevindt.

Download