Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kwaliteitsdocument vrouwenopvang

16-05-2014

De Federatie Opvang (FO) en de VNG hebben vanuit het programma RegioAanpak Veilig Thuis gezamenlijk een Kwaliteitsdocument ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel bij het gesprek tussen instellingen en gemeenten over presentaties en kwaliteitseisen in de opvang. Het Kwaliteitsdocument werd woensdag in Utrecht gepresenteerd tijdens het congres 'Een krachtig perspectief'.

Wat is kwaliteit in de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld? Hoe kun je kwaliteit inzichtelijk maken? Instellingen kunnen met het Kwaliteitsdocument hun kwaliteitsbeleid verder ontwikkelen. Voor gemeenten geeft het handvatten om de rol als toezichthouder en regisseur te kunnen uitvoeren. Vanuit de Wmo zijn gemeenten verplicht om 'kwaliteit' op te nemen in hun beleidsplannen. Bij het opstellen van het Kwaliteitsdocument zijn zowel ambtenaren van verschillende gemeenten als vertegenwoordigers van verschillende opvanginstellingen betrokken geweest.

Empowerment

Kwaliteit gaat over zorg én veiligheid in de opvang. Cliënten hebben daarbij een belangrijke rol, hun feedback kan organisaties helpen verbeteren. De uitgangspunten voor kwaliteit zijn het versterken van slachtoffers (empowerment) en het zoveel mogelijk ambulant maken van zorg. Veiligheid staat voorop en het vertrekpunt is één huishouden, één plan.

Directeur Elly van Kooten van de directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS vertelde hoe opvang vroeger bestond uit een dak, eten en een luisterend oor. “Maar vanaf 2008 is er hard gewerkt aan een cultuuromslag om samen met cliënten de kwaliteit te verbeteren.” De kracht van vrouwen zelf centraal zetten, zorgen dat vrouwen zelf de regie op hun bestaan houden en aan de slag met de hulpvraag van kinderen. Dat zijn enkele van de belangrijke verbeterpunten die de afgelopen jaren zijn in de vrouwenopvang zijn doorgevoerd.

Congres

Het congres 'Een krachtig perspectief' stond in het teken van zes jaar Verbeterplan Vrouwenopvang. "Het is onze opgave een stelsel te creëren waarbinnen veiligheid geborgd is, maar waarin cliënten niet opgesloten raken", zei voorzitter Jan Laurier van de Federatie Opvang. Hij benadrukte dat voor kinderen aparte aandacht moet zijn. "Zij hebben een eigenstandige hulpvraag en zijn niet de bagage van hun moeders."