Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gezinspoli brengt samenhang in behandeling gezinsleden

16-06-2014

Psychische problematiek bij ouders of kinderen heeft vaak impact op het hele gezin. Dan kan het prettig zijn als de specialistische hulp vanuit één plan geboden wordt. Daarvoor is in Eindhoven onlangs de Gezinspoli geopend.

De Gezinspoli van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE), Regionaal Centrum OPSY en Combinatie Jeugdzorg biedt behandeling en begeleiding voor het hele gezin. De poli brengt samenhang in de specialistische behandeling en begeleiding van individuele gezinsleden om het gezin een nieuw perspectief te bieden.

Eén plan

Als in een gezin één of meer gezinsleden last hebben van psychische problemen en er verschillende hulpverleners betrokken zijn kan het beter zijn als de hulp vanuit één plan geboden wordt. Vanaf nu biedt de Gezinspoli een helpende hand aan deze gezinnen en de hulpverleners. 

De Gezinspoli spreekt de taal van gezinsleden. De poli richt zich op wat er gedaan kan worden om het gezinsleven plezieriger te maken in plaats van praten over diagnose en behandeling. Behandelingen kunnen vervolgens op een samenhangende manier uitgevoerd worden onder de paraplu van de Gezinspoli. De aanpak is praktisch. Met de gezinsleden wordt een 'gezinsplan' gemaakt. Door dit plan zijn de hulpverleners op de hoogte van elkaars aanwezigheid, doelen, aanpak, resultaten een tijdspad.

Afstemming

Het gezin bepaalt zelf hoe en hoe intensief de hulp wordt ingezet. Daarnaast biedt de poli snelle onafhankelijke consultatie aan verwijzers en hulpverleners. En leidt toe naar breed specialistisch behandelaanbod van de aangesloten partners. In alle gevallen zorgt de Gezinspoli voor de afstemming van de verschillende activiteiten en de verbinding binnen het gezin.

De Gezinspoli is een samenwerkingspartner voor generalistische hulpverleners in de wijk of in de gemeente die zicht hebben op de gezinnen. En voor huisartsen, jeugdartsen en andere zorgprofessionals.