Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

AMHK's moeten vanaf 1 januari CORV-aansluiting hebben

16-07-2014

Alle AMHK’s moet vanaf 1 januari 2015 over een CORV-aansluiting beschikken. CORV (de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening) is een ICT-tussenschakel die het (streng beveiligde) Justitiedomein verbindt met het gemeentelijk domein.

Berichten en meldingen

Het AMHK is één van de organisaties aan de gemeentelijke kant die met Justitie communiceert. Bijvoorbeeld over een Verzoek tot Onderzoek (voor het treffen van een Jeugdbeschermingsmaatregel) aan de Raad voor de Kinderbescherming of zorgmeldingen van de politie die binnenkomen bij een AMHK. Alle berichten en meldingen die Justitie en gemeente in het kader van de Jeugdwet uitwisselen lopen via CORV.

Eisen

Een AMHK moet zowel via CORV berichten kunnen verzenden én via CORV berichten ontvangen. Dat gegeven leidt tot twee eisen:

  1. De ICT-applicatie van een AMHK moet met CORV kunnen werken. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het Programma van Eisen van de ICT-applicatie.
  2. Een AMHK moet de beschikking hebben over een aansluiting waarmee CORV-berichten kunnen worden verstuurd en ontvangen.

Met name voor dat laatste zal er een aantal maatregelen getroffen moeten worden. De VNG ondersteunt gemeenten daarbij. AMHK’s kunnen op die ondersteuning meeliften via het speciale ondersteuningsprogramma van KING en VNG.

Meer informatie

externe linkCollectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV)
externe linkOndersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd (KING)