Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Daling meldingen huiselijk geweld Overbetuwe en Lingewaard

16-09-2014

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Overbetuwe en Lingewaard is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Het aantal meldingen daalde tussen 2011 en 2012 van 279 tot 234. Vorig jaar kwamen er nog maar 147 meldingen binnen. De politie geeft aan verrast te zijn over deze dalende trend.

Voor Lingewaard had de politie in 2013 op precies het dubbele van het aantal aangiftes gerekend, namelijk 130 in plaats van de daadwerkelijke 65. Voor Overbetuwe was zelfs gerekend op 132 aangiftes, 50 meer dan in de praktijk bleek. De oorzaak van de daling is vooralsnog onduidelijk. Het aantal gezinnen dat hulp zocht of kreeg van het Steunpunt Huiselijk Geweld bleef wel redelijk constant.

Regio Arnhem

De afname van het aantal meldingen is terug te zien in de gehele regio Arnhem. Elf gemeenten voeren daar gezamenlijk de strijd tegen huiselijk geweld. In deze regio daalde het aantal meldingen van 1.980 in 2011, naar 1.862 in 2012 en 1.364 in 2013. Het aantal instromers bij het Steunpunt Huiselijk Geweld nam wel toe. Van 306 in 2011 naar 324 in 2012 en 495 in 2013. 

Het aantal meldingen van kindermishandeling is in de regio als geheel lager dan gemiddeld in Nederland. Het AMK Gelderland voerde in 2012 469 onderzoeken uit naar aanleiding van een melding. Hierbij waren 876 kinderen betrokken.