Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hulp na seksueel geweld onderzocht

16-10-2014

Welke hulp voor slachtoffers van seksueel geweld is effectief en waar vind je deze hulp? In het onderzoek 'In plaats van overleven’ is de toegevoegde waarde van Praktijk Tebéyo in het aanbod van psychologische hulpverlening voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld in de regio Haaglanden onder de loep genomen.

Slachtoffers van seksueel geweld wensen we vanzelfsprekend alle hulp en steun toe die mogelijk is. Maar toch gaat het daar vaak mis. Als slachtoffers al hun schuld- en schaamtegevoelens en angst overwinnen en er met iemand over durven te praten, is dat geen garantie voor gepaste hulp. Er is bij veel hulpverleners en (professionele) opvoeders sprake van zogenaamde ‘handelingsverlegenheid’.

Gespecialiseerde praktijk

Het onderzoek van Marit Moll en Suzanne Tan schetst enerzijds de beschikbaarheid van hulp voor slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld in de regio Haaglanden. Anderzijds geeft het op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek inzicht in de aanpak van externe linkPraktijk Tebéyo. Wat doet de behandelaar van deze gespecialiseerde praktijk, helpt het en wat kost het?

Gemeenten

Het onderzoek biedt inzichten die ook voor andere gemeenten van belang zijn. Het aanbod van specialistische hulp voor slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld is beperkt en verwijzing geschiedt momenteel vaak op nogal toevallige basis.

In de handreiking regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling wordt specifieke aandacht voor seksueel geweld gevraagd: ‘Seksueel misbruik vraagt om een specifieke aanpak op het gebied van preventie, op het gebied van signalering en op het gebied van de hulpverlening aan slachtoffers en plegers. Het is de vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling waar het grootste taboe op rust en die alleen met de inzet van veel expertise veilig bespreekbaar te maken is’.