Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Movisie vernieuwt succesvol begeleidingsmodel

17-03-2014

Het vernieuwde 8-fasenmodel helpt professionals bij het begeleiden van cliënten met meervoudige problemen. De methode, oorspronkelijk bedoeld voor de maatschappelijke en vrouwenopvang, heeft zich bewezen en is nu herzien en breder geschikt gemaakt voor alle vormen van begeleiding. Uitgangspunt in het model is de eigen kracht van cliënten.

Effectieve sociale interventie

De naam 8-fasenmodel verwijst naar de acht fasen van het begeleidingsproces: te beginnen met de aanmeldingsfase en eindigend bij de uitstroomfase. Het model is onderzocht door Movisie en het Trimbos-instituut en blijkt een effectieve sociale interventie. Wegens het grote succes in de maatschappelijke en vrouwenopvang, is het model nu herzien en breder geschikt gemaakt voor de hele maatschappelijke zorg.

Ontwikkelaar Petra van Leeuwen: “De methode is in de basis namelijk geschikt voor alle vormen van begeleiding met een kop en een staart. Het maakt dus niet uit of je werkt met mensen met een handicap, ouderen, jongeren of gezinnen. De kracht van de methode ligt in de praktische toepasbaarheid. Het is ontwikkeld vanuit de praktijk en is daardoor erg toegankelijk. Professionals die hun begeleiding beter willen stroomlijnen, kunnen ermee aan de slag.”

Krachten in kaart brengen

De 8-fasenmodel is bedoeld voor cliënten die vragen hebben op meerdere leefgebieden. Het laat zien hoe de begeleider samen met cliënten en hun netwerk concreet werken aan verbetering van hun situatie. De focus in de begeleiding ligt niet op iemands tekortkomingen, maar op de krachten van de cliënt. Denk aan iemands vaardigheden, interesses, kennis, persoonlijke kwaliteiten, contacten en mogelijkheden in de omgeving. In het 8-fasenmodel worden al die krachten op verschillende leefgebieden in kaart gebracht. Daarmee past het model heel goed in deze tijd van decentralisaties.

Van Leeuwen: “De cliënt vraag niet alleen, hij heeft ook iets te bieden aan de mensen om hem heen. De cliënt is eigenaar van het begeleidingsproces: hij bepaalt de doelen en het tempo. De methode helpt professionals om grote begrippen als ‘eigen kracht’ en ‘zelfregie’ te vertalen naar de alledaagse praktijk.” Werken aan eigen kracht beperkt zich daarbij niet alleen tot cliënten. Het vraagt van professionals net zo goed dat ze hun eigen kracht inzetten voor die cliënt en voor de organisatie. Ook op organisatieniveau vraagt het om randvoorwaarden en krachtgericht beleid.

Visie op verandering

Het 8-fasenmodel biedt een visie op verandering bij cliënten. Op organisatieniveau biedt dit model meer structuur en samenhang in de begeleiding, meer inzicht in het begeleidingstraject, een meer doelgerichte werkwijze en betere samenwerking. Een aanpak die goed aansluit bij de visie van het 8-fasenmodel is het waarderend vernieuwen.

Van Leeuwen: “We adviseren organisaties om het 8-fasenmodel met deze aanpak te implementeren, omdat deze uitgaat van een vergelijkbare positieve grondhouding en visie op verandering.” Naast het 8-fasenmodel is daarom een vernieuwde implementatiewijzer voor organisaties beschikbaar.

Het vernieuwde 8-fasenmodel is te bestellen of als download beschikbaar via externe link www.8-fasenmodel.nl.