Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Derde termijn voor Task Force Mensenhandel

17-04-2014

De Task Force Mensenhandel gaat de komende drie jaar de strijd tegen mensenhandel verder verstevigen en verbreden. Het gaat hierbij zoal om de aanpak van arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en misstanden in de prostitutie. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft besloten de Task Force daarvoor een derde termijn te geven tot 2017.

De aanpak van mensenhandel is de afgelopen jaren flink verbeterd. Dit komt mede dankzij de geïntegreerde aanpak die de Task Force heeft opgezet. In deze aanpak werken Nationale Politie en het Openbaar Ministerie (OM) steeds nauwer samen met gemeenten, Koninklijke Marechaussee (KMar), Inspectie SZW , de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Kamer van Koophandel (KvK), ngo’s (zoals CoMensha) en private partijen (zoals de hotelbranche en de land- en tuinbouw).

Trainingen

Door de verbreding kan vanuit vele verschillende invalshoeken en organisaties beter worden gelet op signalen van mensenhandel. Zo is de IND deze week begonnen met trainingen voor medewerkers, die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met slachtoffers én daders van mensenhandel. Verschillende partners, waaronder de politie, de KMar en ngo’s, stellen trainers hiervoor beschikbaar aan de IND.

Aanbeveling

De komende jaren wordt ook gewerkt aan verdere verbreding door onder meer de (jeugd)zorg en strafrechtketen beter te verbinden bij de aanpak van mensenhandel en loverboy-problematiek. In dit kader wordt - mede naar aanleiding van een aanbeveling van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel – een nationaal verwijzingsmechanisme mensenhandel ontwikkeld. Dit verwijzingsmechanisme moet slachtoffers en betrokken organisaties meer inzicht geven in wie wat wanneer doet om slachtoffers te ondersteunen.