Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Overdracht agressief gedrag vader op zoon

18-03-2014

Gewelddadige ouders hebben vaker gewelddadige kinderen. Agressief gedrag, zoals bedreigingen, mishandeling en moord, blijkt in grote mate via de mannelijke familiebanden te worden doorgegeven. Dit stelt Steve van de Weijer in een proefschrift dat hij volgende week verdedigt.

Ook zedendelinquentie blijkt zich ook binnen families te concentreren en te worden overgedragen tussen diverse familieleden. Van de Weijer ging in zijn onderzoek vijf generaties terug. De kans dat zonen die zijn blootgesteld aan agressief gedrag zelf ook gewelddadig worden, blijkt met iedere generatie toe te nemen. Zo had de vierde generatie jongens met een gewelddadige vader, ruim twee keer zoveel kans hetzelfde gedrag te gaan vertonen dan andere jongens. Bij de volgende generatie was die kans ruim drie keer groter.

Hulpverlening

Op basis van zijn onderzoek adviseert Van de Weijer de hulpverlening scherp op agressieve vaders te letten. Statistisch heeft hij vastgesteld dat een zoon die niet bij zijn agressieve verwekker in de buurt opgroeit – bijvoorbeeld door een scheiding – geen verhoogde kans loopt dader te worden.