Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek besnijdenis Indonesische en Maleise meisjes

18-12-2014

Het expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos voert een verkenning uit naar het voorkomen van meisjesbesnijdenis onder Indonesische en Maleise vrouwen in Nederland. Dit onderzoek moet een bijdrage leveren aan het bepalen van beleid door het ministerie van VWS ten aanzien van deze mogelijk nieuwe ‘risicogroep’.

Meisjesbesnijdenis lijkt momenteel op grote schaal plaats te vinden in Indonesië en Maleisië. Tot voor kort werden deze landen niet als risicolanden voor VGV gezien. In Nederland wonen 192.800 vrouwen en meisjes met een Indonesische achtergrond en 1645 meisjes en vrouwen met een Maleise achtergrond. Bij meisjes tot 20 jaar gaat het in Nederland om respectievelijk 11.740 en 1026. De vraag rijst dan ook wat de situatie in Nederland is voor vrouwen en meisjes met een Indonesische of Maleise achtergrond.

Vragen

De verkenning gaat in op vragen als: leven in Nederland vrouwen en meisjes met een Indonesische of Maleise achtergrond die besneden zijn? Onder welke groepen en wat zijn de kenmerken van deze groepen? Lopen meisjes met een Indonesische of Maleise achtergrond die in Nederland wonen risico om besneden te worden en zo ja hoe groot moet dit risico worden ingeschat?

Via onder meer contact met vertegenwoordigers van Indonesische/Maleise organisaties in Nederland heeft inmiddels een Focus Groep Discussie plaatsgevonden en via de sneeuwbal methode vinden momenteel een aantal interviews plaats.

De resultaten van de verkenning worden in februari 2015 verwacht.