Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Apeldoorns project ‘Gezonde familie!’ boekt resultaat

19-02-2014

Apeldoorn vraagt namens de regio Noord- en Oost-Gelderland en Midden IJssel extra aandacht voor de verschillende vormen van huiselijk geweld. In dat kader presenteerde de gemeente eerder deze maand de resultaten van ‘Gezonde familie!’, een project om vrouwelijke genitale verminking bespreekbaar te maken.

Op de landelijke Zero Tolerance Day, op 6 februari, hield de gemeente een conferentie over vrouwelijke genitale verminking. Daarbij werden de resultaten van externe linkGezonde familie! aan circa 60 professionals uit de zorg, hulpverlening en onderwijs gepresenteerd.

Groepsbijeenkomsten

In diverse landen in Afrika en het Midden-Oosten komt meisjesbesnijdenis vanuit de cultuur of geloofsovertuiging nog altijd voor. Bijvoorbeeld bij meisjes die in het land van herkomst op vakantie zijn. Jongeren, mannen en vrouwen afkomstig uit deze landen die in de gemeente Apeldoorn en gemeente Epe wonen zijn actief benaderd met de vraag om deel te nemen aan groepsbijeenkomsten over dit onderwerp. 

In opdracht van gemeente Apeldoorn heeft Bureau Kémi Ra Consultancy deze bijeenkomsten georganiseerd. Ook hebben getrainde vrijwilligers van dit bureau huisbezoeken gebracht en voorlichting gegeven aan gezinnen. Kémi Ra wist in contact te komen met 90 procent van de 95 gezinnen die benaderd werden voor het project ‘Gezonde familie!’. Paul Blokhuis, wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn zegt hierover: "Dit is geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Ik ben dan ook blij dat in onze gemeente zulke goede resultaten zijn geboekt".

Bespreekbaar

Ragaiy Sinout, directeur van Kémi Ra Consultancy: "Dit project leert ons dat taboes eigenlijk niet bestaan. Ook niet als het gaat om vrouwelijke genitale verminking en seksualiteit. Als je maar op de goede manier contact zoekt, is alles bespreekbaar. We hebben de kennis van mannen, vrouwen en jongeren over de gezondheidsrisico’s vergroot. Dat helpt zeker om deze vorm van mishandeling in de toekomst te voorkomen. Want elk meisje dat besneden wordt is er één te veel", aldus Ragaiy Sinout.