Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Partnergeweld vraagt om gecombineerde behandeling

19-04-2014

Een gecombineerde behandeling van zowel partnermishandeling als alcohol- of drugsverslaving blijkt zeer effectief te zijn bij het stoppen van huiselijk geweld. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Fleur Kraanen.

Er bestaat een sterke relatie tussen partnermishandeling en middelenmisbruik. Vooral problematisch alcoholgebruik in combinatie met cannabis en/of cocaïne vergroot de kans op geweld tegen de partner.

Eerder onderzoek van Kraanen naar partnergeweld en middelenmisbruik wees uit dat behandelingen tegen partnermishandeling nauwelijks effect hebben en dat plegers bijna altijd weer vervallen in hun oude gewelddadige gedrag. Dat komt omdat bij minstens de helft van de daders ook een alcohol- en/of drugsverslaving speelt.

Boven verwachting

Kraanen is vervolgens gaan bekijken of een gecombineerde behandeling van zowel het partnergeweld als van de verslaving meer succes zou hebben. Ze onderzocht dit bij twee groepen. De eerste groep was onder behandeling bij 'Jellinek' voor verslavingsproblemen. De andere groep was onder behandeling bij 'de Waag' voor fysiek partnergeweld.

De resultaten waren boven verwachting. De groep bij de Jellinek bleek na behandeling van hun verslaving gecombineerd met een korte interventie voor partnermishandeling substantieel minder geweld te gebruiken tegenover hun partner. De groep bij De Waag waren na afronding van hun gecombineerde behandeling zelfs (vrijwel) geheel gestopt met de mishandeling. Het onderzoek van Kraanen is daarmee een belangrijke stap voorwaarts in evidence-based behandelen van plegers van partnermishandeling.

Meer informatie