Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief inzet strafrecht bij kindermishandeling

19-05-2014

Bij vermoedens van toegebracht letsel bij minderjarigen, zijn medische professionals en vertrouwensartsen voortaan verplicht om expliciet te overwegen om een forensisch arts voor kinderen in te schakelen. Dat staat in een Kamerbrief over de inzet van strafrecht bij aanpak kindermishandeling.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurde deze brief mede namens de minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over de toezeggingen tijdens het plenair debat (inzet van strafrecht bij aanpak) Kindermishandeling van 2 april 2014.

De brief bevat verder informatie over toezeggingen op de volgende onderwerpen:

  • Het tegen het licht houden van het stroomschema inzet forensisch medische expertise voor kinderen.
  • De samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en particuliere instituten voor de inzet van forensisch artsen bij kindermishandeling.
  • De inzet van het huisverbod bij kindermishandeling.
  • Het voorstel over dubbele toestemmingsvereiste.

externe link Kamerbrief over inzet van strafrecht bij aanpak kindermishandeling