Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tien miljoen euro extra voor aanpak huiselijk geweld

19-05-2014

Staatssecretaris Van Rijn van VWS stelt vanaf volgend jaar structureel tien miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld. Dit heeft hij afgelopen donderdag afgesproken in een bestuurlijk overleg.

De aanpak van huiselijk geweld heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Nieuwe problemen kwamen aan de oppervlakte, er zijn nieuwe methoden ontwikkeld en er is een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gekomen. Het extra geld stelt gemeenten in staat om verbeteringen door te ontwikkelen.

Preventie

Met het extra geld kunnen zij in hun regiovisies op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling stevige ambities neerleggen. Gemeenten gaan met instellingen in gesprek over kwaliteit, ook met behulp van het onlangs gepresenteerde Kwaliteitsdocument. Alle partijen zijn het erover eens dat preventie cruciaal is voor een goede aanpak. Het voorkomen dat huiselijk geweld overgaat van generatie op generatie begint met aandacht voor kinderen in de opvang. Gemeenten zullen met instellingen afspreken dat alle meekomende kinderen volgens een beproefde methodiek (‘Veerkracht’) worden begeleid.

Verder is afgesproken dat de VNG de aanpak van ouderenmishandeling in gemeenten verder zal intensiveren. De opvang van mannelijke slachtoffers van geweld in huiselijk kring wordt vanaf 2015 een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten. Verder zullen gemeenten hun rol spelen bij de multidisciplinaire aanpak bij ernstige en complexe vormen van geweld, waaronder seksueel geweld.