Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Infosheet over (buurt)veiligheid in het sociale domein

19-06-2014

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een infosheet '(Buurt)veiligheid in het sociale domein' gepubliceerd. De infosheet brengt de belangrijkste wijzigingen per wet in kaart naar aanleiding van de op handen zijnde decentralisaties.

Het sociale domein is volop in beweging: de rijksoverheid hevelt kerntaken op het gebied van jeugd, zorg en participatie over naar gemeenten. Dat deze veranderingen implicaties hebben voor de veiligheid in het sociale domein is duidelijk.

Deze infosheet is gemaakt voor ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en gaat in op de veranderingen in het sociale domein en de betekenis die dit heeft op veiligheid in de buurt.

Download

Download of bestel de externe linkinfosheet (buurt)veiligheid in het sociale domein.