Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aantal incidenten huiselijk geweld Twente blijft stijgen

19-09-2014

Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten van huiselijk geweld in Twente is tussen 2012 en 2013 opnieuw gestegen. In de afgelopen jaar steeg het aantal incidenten geleidelijk van 3.081 in 2004 naar 3.831 in 2013. Dit blijkt uit de 'Monitor 2014 huiselijk geweld Twente'.

Het aantal unieke slachtoffers dat bij de politie en de hulpverlening is geregistreerd, is gestegen van 4.532 in 2012 naar 7.512 in 2013. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan het toegenomen aantal geregistreerde personen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Het merendeel van de geregistreerde verdachten is tussen de 25 en 45 jaar oud.

Intensievere samenwerking

Door de overgang van het SHG van Kadera naar de drie instellingen voor maatschappelijk werk in Twente, is een intensievere samenwerking met Bureau Jeugdzorg Overijssel en de politie tot stand gekomen, waardoor meer zaken worden geregistreerd.

Jaarlijkse monitor

Sinds 2004 volgt bureau Intraval de ontwikkelingen in de prevalentie, registratie en aanpak van huiselijk geweld in de regio Twente door middel van een jaarlijkse monitor. Hiervoor worden jaarlijks gegevens opgevraagd bij instellingen in Twente die te maken hebben met huiselijk geweld, waaronder politie, justitie en hulpverlenende instanties. In de Monitor 2014 Huiselijk Geweld Twente zijn de metingen van 2004 tot en met 2013 opgenomen.