Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Model Handelingsprotocol Veilig Thuis is klaar

19-09-2014

Het model Handelingsprotocol Veilig Thuis is klaar en wordt waarschijnlijk half oktober verspreid. Om medewerkers van AMK’s en SHG’s te helpen bij de voorbereiding op hun taken in 2015, organiseert het VNG Ondersteuningsprogramma regionale bijeenkomsten over het Handelingsprotocol.

In het model Handelingsprotocol zijn de wettelijke taken uitgewerkt in overleg met een groot aantal deskundigen en relevante partijen. Het resultaat is een protocol dat meer is dan de optelsom van de werkwijzen van SHG en AMK. Er zijn nieuwe oriëntaties toegevoegd. Zoals de focus op eigen kracht, op samenwerking met het lokale veld, maar vooral op veiligheid en herstel.

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten

Het ondersteuningsprogramma van de VNG gaat het model Handelingsprotocol toelichten in regionale bijeenkomsten van een dagdeel. Op aanvraag kunnen in elke Veilig Thuis-regio een of meer voorlichtingsbijeenkomsten worden verzorgd voor medewerkers van Veilig Thuis en voor ambtenaren en bestuurders van gemeenten. In de bijeenkomsten komen de hoofdlijnen aan de orde en de nieuwe oriëntaties; daarnaast is er vanzelfsprekend ook tijd gereserveerd voor discussie en uitwisseling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de externe linkVNG.