Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Reacties op Rijksbegroting

19-09-2014

De Federatie Opvang (FO) signaleert dat Rijk en gemeenten er zich op voorbereiden dat tijdens de decentralisaties ongelukken kunnen voorkomen. De Federatie Opvang vindt dat dit niet het uitgangspunt mag zijn. Dat schrijft de federatie in een reactie op de Rijksbegroting.

De gemeenten krijgen er in een hele korte periode heel veel verantwoordelijkheden bij. Het is volgens de FO bijna onvermijdelijk dat gemeenten daar op 1 januari 2015 nog niet klaar voor zijn. De decentralisaties gaan ook gepaard met forse bezuinigingen. Dat heeft gevolgen voor de opvang en hulpverlening. Als blijkt dat de randvoorwaarden van de decentralisaties onvoldoende zijn om goede opvang en ondersteuning te bieden, zal de Federatie Opvang het Rijk blijven aanspreken op zijn stelselverantwoordelijkheid.

Monitors

Er komen verschillende monitors. De FO vindt dat er snel moet worden ingegrepen als uit de monitoring blijkt dat het echt mis dreigt te gaan. "Voorkomen is bij deze omvangrijke operatie meer dan nodig." Voor de federatie is een belangrijk ijkpunt een goed werkend landelijk stelsel van opvang. "Daar is een door alle gemeenten gegarandeerde landelijke toegankelijkheid onlosmakelijk aan verbonden. Daarnaast is er een laagdrempelige en snel bereikbare toegang tot goede zorg nodig. En duidelijkheid over de budgetten zodat de continuïteit van de zorg en hulpverlening goed geregeld is."

MOGroep

De MOgroep wijst op de groeiende groep mensen die niet aan haar lot mag worden overgelaten omdat ze zo nodig 'eigen kracht en participatie' moet laten zien. Zij moeten kunnen blijven rekenen op noodzakelijke zorg en ondersteuning. Daarom vraagt de MOgroep in het kader van de Algemene Politieke Beschouwingen aan de politiek om meer aandacht voor de ingrijpende hervorming van het sociaal domein. Deze boodschap staat in het [pdf-bestandPamflet Ingrijpende Hervorming Sociaal Domein (pdf-bestand 76 KB, via www.mogroep.nl) dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Download

Op de externe linkwebsite van de FO kunt u een overzicht van de belangrijkste beleidsmaatregelen van de departementen VWS, Justitie, SZW en Buitenlandse Zaken downloaden.