Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Disciplinair ontslag door huiselijk geweld

19-12-2014

De gemeente Achtkarspelen heeft een ambtenaar, die zijn echtgenote meerdere malen mishandeld had, terecht ontslagen. Dat heeft de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, onlangs gesteld. Huiselijk geweld werd in dit geval als plichtsverzuim aangemerkt.

Ambtenaren hebben een andere positie dan 'gewone' werknemers. Zo kunnen omstandigheden in de privésfeer eerder een rol spelen bij de beoordeling van de ambtenaar. Overigens gaan rechters niet altijd op dezelfde manier hiermee om.

Plichtsverzuim

Deze zaak betreft een archiefmedewerker bij de gemeente Achtkarspelen. In een aantal jaren tijd had hij zijn vrouw, die ook bij de gemeente werkte, meerdere malen ernstig mishandeld. De man kreeg daarop disciplinair ontslag wegens plichtsverzuim.

De ambtenaar stapte naar de rechtbank en deze meende dat het huiselijk geweld geen plichtsverzuim opleverde. Het geweld had uitsluitend in de privésfeer plaatsgevonden en nooit op het werk. Gezien de functie van de man, vond de rechtbank dat zijn gedragingen geen negatieve uitstraling had gehad op het aanzien van de gemeente of het functioneren van de ambtenaar. De gemeente had hem wel mogen ontslaan, maar onder toekenning van een vergoeding.

Werkverhoudingen

De externelinkCentrale Raad van Beroep, oordeelde echter anders. Dergelijke misdragingen van een werknemer die voor de overheid werkt, zijn niet passend. De medewerker had zich daardoor niet als een goed ambtenaar gedragen. Dat de misdragingen zich in de privésfeer hadden afgespeeld, achtte de Centrale Raad van Beroep niet relevant. Zeker gezien het feit dat het slachtoffer bij dezelfde afdeling werkte. De gedragingen van de man hadden ook direct doorwerking in de werkverhoudingen. Het ontslag bleef daarmee gehandhaafd en de ambtenaar had geen recht op een vergoeding.