Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Politie voornaamste melder bij AMK Zuid-Holland Zuid

20-03-2014

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Zuid-Holland Zuid heeft vorig jaar 4099 meldingen ontvangen. Het grootse deel daarvan (70%) komt van de politie.

Omstanders zijn verantwoordelijk voor 11 procent van de meldingen. Gevolgd door hulpverleners (8%), artsen en paramedici (7%) en het onderwijs (3%).

Getuige

Bijna de helft van de meldingen (45%) gaat om kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld. Bij 41 procent is sprake van emotionele en lichamelijke verwaarlozing, bij 9 procent van lichamelijke mishandeling en psychisch geweld. Seksueel misbruik is aan de orde bij 1 procent van de meldingen.

Volgens AD De Dordtenaar heeft recent onderzoek uitgewezen dat gemeenten in de regio `hoog' te scoren als het gaat om het aantal meldingen.