Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Programma van eisen voor ICT-applicatie AMHK klaar

20-05-2014

Het programma van eisen voor de ICT-applicatie ter ondersteuning van de AMHK-werkprocessen is klaar. Het VNG-Ondersteuningsprogramma AMHK is nu op zoek naar AMHK’s die de applicatie willen testen.

De AMK’s en SHG’s gaan vanaf volgend jaar op in het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling). Momenteel gebruiken zij allemaal verschillende applicaties voor hun werkprocessen. Eén eenduidig systeem voor alle AMHK’s vergemakkelijkt de samenwerking tussen de AMHK’s onderling en de landelijke partijen (zoals politie, gecertificeerde jeugdhulpinstellingen, Raad voor de Kinderbescherming e.d.).

Softwareontwikkelaars

Om een goed werkend systeem te ontwikkelen, is een programma van eisen nodig. Capgemini heeft dit, in opdracht van het VNG-Ondersteuningsprogramma, opgesteld. Eind mei organiseert het Ondersteuningsprogramma een bijeenkomst waar Capgemini het programma van eisen presenteert aan belangstellende softwareontwikkelaars, zodat zij ook een applicatie voor AMHK’s kunnen ontwikkelen.

Oproep

De verwachting is dat er begin oktober een testversie van de AMHK-applicatie is. Het VNG Ondersteunings-programma vraagt AMHK's in wording om in oktober de nieuwe applicatie te testen. Het Ondersteuningsprogramma zoekt AMHK’s in wording die bereid zijn om tijd en energie te steken in het testen van de applicatie. Belangstellenden kunnen zich melden bij wicher.pattje@vng.nl.

Meer informatie