Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Studie uithuisplaatsing kinderen

20-11-2014

TNO heeft onderzoek gedaan naar uithuisplaatsingen van kinderen. Op basis van een internationale literatuurstudie heeft Noortje Pannebakker samen met een aantal collega’s alle componenten op een rijtje gezet die van een uithuisplaatsing een succes of een mislukking kunnen maken.

"Een opfrissertje voor de rechters die moeten beslissen en een handvat voor de mensen die straks in de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de jeugd", aldus Pannebakker in het externelinkHaarlems Dagblad.

Dossiers Jeugdzorg

Behalve het literatuuronderzoek heeft het team 174 dossiers van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland nagelopen. Op basis daarvan kan gesteld worden dat jongens langer van hun ouderlijk huis wegblijven dan meisjes (1,8 tegenover 1,3 jaar). Als een ouder is veroordeeld voor een misdrijf, duurt de uithuisplaatsing gemiddeld 2,7 jaar. Wanneer er geen sprake is van delinquent gedrag, dan blijft een kind 1,4 jaar weg van huis. Het aantal kinderen in een gezin heeft ook invloed (2,1 jaar bij drie of meer kinderen tegenover 1,4 bij één of twee).

Inschattingsmodel

Pannebakker wil haar onderzoek graag verder uitbouwen. Dan kan er een zogenoemd inschattingsmodel ontworpen worden dat professionals houvast biedt. Dan kan de gezinsvoogd ouders een reële schatting geven van de duur van de uithuisplaatsing. "Bovendien kun je de plaatsing en behandeling beter op elkaar afstemmen."