Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

VNG memo veilige informatie-uitwisseling

20-11-2014

In het kader van Veilig Thuis moeten alle justitiële partijen en het gemeentelijk domein straks veilig informatie kunnen uitwisselen binnen het jeugdveld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en KING hebben een memo opgesteld met voorbeeldteksten om dit goed te regelen.

De externelinkCollectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen deze partijen.

Drie berichten

In de interactie met de justitiële partijen zijn voor de gemeente drie berichten te onderscheiden:
• Verzoek tot onderzoek (VTO)
• Notificaties jeugdbescherming en jeugdreclassering
• Zorgmeldingen

Keuze

Per bericht en bijbehorende rol heeft de gemeente de keuze om de taak zelf uit te voeren, of deze taak uit te besteden aan een bevoegde partij. Daarvoor moet de gemeente met de betreffende organisatie of professional aanvullende afspraken maken. Dit externelinkmemo bevat voorbeeldteksten voor deze berichten.