Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Reactie NVK op stopzetten NODO

21-01-2014

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) wil dat er snel een einde komt aan de onduidelijkheid rondom de te volgen procedure bij onverklaard overlijden van een minderjarige. Dat heeft de vereniging gisteren samen met de FMG (forensisch geneeskundigen) en PGV Nederland (voormalig GGD Nederland) in een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) kenbaar gemaakt.

Tot 1 januari 2014 voorzag de NODO-procedure in een nader onderzoek in een niet-justitiële setting naar de doodsoorzaak van minderjarigen in geval van onverwacht en onverklaard overlijden. Sinds 1 oktober 2012 kon dit plaatsvinden in een van de twee NODO-centra in Amsterdam en Utrecht. In december 2013 werd besloten per 1 januari 2014 te stoppen met deze regeling. Sindsdien is onduidelijk waar forensisch artsen en kinderartsen een onderzoek kunnen laten doen. De wettelijke verplichting voor behandelend artsen om bij elk overlijden van een minderjarige te overleggen met de gemeentelijk lijkschouwer (forensisch arts) is wel blijven bestaan.

Alternatieve procedure

NVK, FMG en PGV Nederland dringen in hun brief aan op snel overleg om een einde te maken aan bovengenoemde onduidelijkheid. Ook bepleiten ze een alternatieve, goedkopere NODO-procedure, die na een overgangsperiode van een half jaar zou kunnen worden ingevoerd.

Volgens NVK, PGV Nederland en FMG is het NODO-onderzoek waardevol omdat het erfelijke ziekten en infectieziekten opspoort en inzicht geeft in risicofactoren, hetgeen bijdraagt aan preventie van kindersterfte. Ook zorgt de NODO-procedure ervoor dat dood door kindermishandeling niet onopgemerkt blijft. Daarnaast vinden de organisaties dat ouders het recht hebben om te weten wat de mogelijke doodsoorzaak is van hun kind, via onderzoek in een niet-justitiële setting.

Overgangsperiode

“Wij vinden het essentieel dat de opgebouwde kennisinfrastructuur behouden blijft, dat de definitieve oplossing daarop is gericht en dat er daarom een zorgvuldige overgangsperiode komt”, aldus de organisaties in de externe linkbrief aan VWS.