Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

MO-groep breekt lans voor sociaal werkers bij aanpak huiselijk geweld

22-08-2014

De rol van sociaal werkers bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling moet gehandhaafd blijven. Ook na de landelijke invoering van de Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK’s) volgend jaar. Daarvoor pleit de MO-groep, de bracheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

"Wij breken deze lans voor sociaal werkers, omdat in de AMHK’s de nadruk dreigt te komen liggen op de jeugdzorgwerkers van de huidige AMK’s en daardoor het sociaal werk ondergesneeuwd raakt", aldus MO-groep voorzitter Marijke Vos in het magazine externe linkDe Eerstelijns.

Vertrouwen

Sociaal werkers zijn vaak het vertrouwde gezicht in de buurt, kennen de directe leefsfeer en genieten het vertrouwen van bewoners. Ze vangen daarom vroegtijdig signalen op wanneer er iets misgaat in een gezin. Bovendien kunnen ze snel en laagdrempelig hulp bieden en stimuleren ze de eigen kracht van het gezin. Vaak kan daardoor worden voorkomen dat het situatie ontspoort.

Per 1 januari 2015 worden de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) samengevoegd tot Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK’s). Gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.