Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Congres over ‘Zes jaar Verbeterplan Vrouwenopvang’

23-04-2014

De Federatie Opvang houdt op dinsdag 13 mei het congres ‘Een Krachtig Perspectief – Vrouwenopvang in transitie’. Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere teruggeblikt op zes jaar Verbeterplan Vrouwenopvang.

Verbeterplan

De afgelopen zes jaar heeft de Vrouwenopvang samen met Rijksoverheid, VNG, gemeenten, ketenpartners en wetenschappelijke centra hard gewerkt aan het Verbeterplan Vrouwenopvang. Een landelijk programma met als doel goede, snelle en passende hulpverlening realiseren voor cliënten die in de Vrouwenopvang verblijven.

Het Verbeterplan is door de Vrouwenopvang ontwikkeld en uitgevoerd in nauwe afstemming met VNG en het ministerie van VWS, tevens financier van het Verbeterplan.

Uitdagingen

Op 13 mei laat de Federatie Opvang zien welke resultaten zijn bereikt voor cliënten, professionals werkzaam in de Vrouwenopvang en ketenpartners. Daarnaast wordt ingegaan op de uitdagingen die de Vrouwenopvang voor zichzelf ziet om de opgebouwde expertise in de aanpak van huiselijk geweld actueel te houden.

Kwaliteitsdocument

Een belangrijk onderdeel van het programma is de presentatie en bespreking van het Kwaliteitsdocument ‘Opvang voor de slachtoffers van geweld in huiselijke kring’, dat VNG in samenwerking met de Federatie Opvang heeft opgesteld in kader van het programma Regioaanpak Veilig Thuis.

Het congres biedt daarnaast interactieve discussies en workshops, gezamenlijke sessies, guerrilla debats, inspirerende ontmoetingen en gesprekken.

Links

Op de website van de externe linkFederatie Opvang vindt u het inschrijfformulier, het programma, een beschrijving van de workshops, logistieke informatie en nog veel meer.