Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

NJi lanceert Monitor Aanpak Kindermishandeling

23-05-2014

Gemeenten in Nederland kunnen sinds kort gebruikmaken van de Monitor Aanpak Kindermishandeling. Dit is een sturingsinstrument voor beleidsmakers waarmee zij beleidsontwikkelingen kunnen bijhouden, effecten van het beleid kunnen volgen en waar nodig bijsturen. De monitor biedt ook de mogelijkheid (anoniem) kennis te delen en te vergelijken met anderen.

Hoewel het merendeel van de gemeenten beleid heeft specifiek gericht op de preventieve aanpak van kindermishandeling, moet er nog veel gebeuren om kinderen veilig op te laten groeien. Dat blijkt wel uit het onlangs gepresenteerde onderzoeksrapport van de Kinderombudsman over de preventieve aanpak van kindermishandeling in gemeenten. Met de lancering van de Monitor Aanpak Kindermishandeling biedt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gemeenten blijvende ondersteuning om hun aanpak van kindermishandeling te verbeteren.

Besloten community

De monitor is het afgelopen jaar samen met 21 gemeenten ontwikkeld, dankzij steun van de Bernard van Leer Foundation. In de monitor kunnen gemeenten gegevens vinden over de omvang en aard van kindermishandeling in de eigen gemeente(n), over welke instanties kinderen uit de gemeente(n) hebben gemeld bij Algemeen Meldpunt Kindermishandeling, welke gezinsproblematiek hierbij speelde en wat het vervolg is geweest op de melding. Daarnaast wordt de aanpak, zoals in het onderzoek van de Kinderombudsman geformuleerd, beoordeeld en vergeleken met de gegevens die in andere gemeenten.

Op grond van de scores krijgen gemeenten suggesties om de aanpak te verbeteren. Ook voorziet de monitor in de mogelijkheid om deel te nemen aan een besloten community van medewerkers die in een gemeente verantwoordelijk zijn voor de aanpak kindermishandeling. Hier kunnen zij met elkaar en het Nederlands Jeugdinstituut discussiëren en bij elkaar te rade gaan over de verschillende aspecten van de aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld evenals de AMHK-vorming. Ook biedt de monitor het meest recente nieuws over kindermishandeling en huiselijk geweld. Monitoring stelt gemeenten in staat hun beleid actief vorm te geven en daar waar nodig bij te sturen.

Aanmelden

Om toegang te krijgen tot de beveiligde omgeving moeten gemeenten zich eerst externe linkaanmelden Zij krijgen dan online toegang tot een website en een dashboard waarop de gegevens voor hen beschikbaar komen. Zie voor meer informatie de website van het externe linkNederlands Jeugdinstituut.