Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gemeente Zuid Hollandse eilanden pakken huiselijk geweld samen aan

23-07-2014

De gemeenten op de Zuid Hollandse eilanden kwamen vorige week bij elkaar voor een conferentie over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeenten willen samen een visie opstellen en samen met partners en inwoners huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen en terugdringen.

Verbindingen leggen

Tijdens de conferentie werd met organisaties vanuit het hele veld gesproken over wat er al gedaan wordt en hoe daartussen verbindingen kunnen worden gelegd. Daarbij aanwezig waren organisaties zoals GGD, Spijkenisse Medisch Centrum, kinderopvang, onderwijs, vrouwenopvang, zorgaanbieders, AMK, politie, veiligheidshuis, reclassering, verloskundigen en ouderenzorg.

Indrukwekkend

Indrukwekkend was het verhaal van twee vrouwen die zelf met huiselijk geweld te maken hebben gehad. Zij hebben heel open verteld over die situatie en hun ervaringen met hulp en steun uit de omgeving. Daarna gaf een medewerkster van de kinderombudsman een presentatie hoe gemeenten in kunnen zetten op de preventie van kindermishandeling.

Ook maakte een politieman in een zeer persoonlijk verhaal duidelijk dat huiselijk geweld heel dichtbij is en dat iedereen er direct of indirect mee te maken kan krijgen. Niet alleen in de grote stad, maar ook in de kleine dorpen. “Niets doen is geen optie”, was de conclusie na deze persoonlijke verhalen.

Regiovisie

De gemeenten op Voorne Putten, Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee stellen een regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling op met daarin een gezamenlijke ambitie, concrete doelen en afspraken over de aanpak. Een brede en effectieve aanpak richt zich op het voorkomen, het signaleren en stoppen van geweld en op herstel en nazorg. Vanuit het Rijk wordt aangedrongen op regionale afspraken over de integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is de bedoeling dat de regiovisie uiterlijk voor 1 januari 2015 klaar is.