Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Friese hulpvraag bij huiselijk geweld sterk toegenomen

23-10-2014

Het aantal aanmeldingen bij het Friese samenwerkingsverband Directe Hulp bij Huiselijk Geweld (DHHG) is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2009 werden er vijfhonderd zaken DHGG aangemeld; vorig jaar liep dit aantal op tot meer dan tweeduizend. Dat blijkt uit de Friese Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Volgens de regiovisie is die stijging onder meer te wijten aan de economische crisis en door de mogelijkheid van digitale aanmelding. De preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vereist een integrale aanpak, aldus de regiovisie, omdat er levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Daarom moeten er onder meer heldere afspraken komen tussen hulpverleners en justitie, zodat helder is wie wanneer moet ingrijpen.

Coördinatie

De regiovisie Veilig thuis in Fryslân is onder coördinatie van de gemeente Leeuwarden opgesteld. In de visie zijn algemene beleidsbepalingen en afspraken vastgelegd die voor alle Friese gemeenten gelden. In de visie staat verder dat kindermishandeling en huiselijk geweld zo vroeg mogelijk gesignaleerd moeten worden. Friese gemeenten moeten daarvoor actief beleid ontwikkelen.

De regiovisie wordt de komende maanden vastgesteld door de verschillende gemeenteraden in Fryslân. Daarna is het aan de colleges om concrete voorstellen uit te werken.