Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Concept model handelingsprotocol AMHK binnenkort klaar

24-03-2014

Het definitieve concept van het model handelingsprotocol AMHK is naar verwachting op 9 april klaar. Dat staat in de vierde nieuwsbrief van het ondersteuningsprogramma AMHK van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het model handelingsprotocol AMHK is een belangrijk basisdocument voor gemeenten én medewerkers van het toekomstige AMHK. Gemeenten zijn opdrachtgever voor het AMHK en eindverantwoordelijk. Professionals bij het AMHK hebben behoefte aan eenduidige uitgangspunten en handvatten. Het VNG Programmateam AMHK is momenteel druk bezig met het opstellen van het model en wil daarbij alle betrokken partijen actief betrekken.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief bericht het ondersteuningsprogramma AMHK over de laatste ontwikkelingen rondom de regionale meldpunten voor huiselijk geweld en kindermishandeling, waarover gemeenten vanaf 2015 dienen te beschikken. Deze maand verscheen de vierde editie. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wanneer komt het model handelingsprotocol AMHK?
  • VNG laat onderzoek doen naar arbeidsrechtelijke consequenties AMHK
  • De keuze voor de organisatievorm van het AMHK
  • Wat is de meerwaarde van het AMHK?
  • Wat is een goede organisatievorm voor een AMHK?
  • Interview met Anita van Zeijl, beleidsmedewerker Huiselijk geweld: 'Samen naar één AMHK in Hollands Midden'

externe link Nieuwsbrief VNG Ondersteuningsprogramma AMHK nr. 4, maart 2014