Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

24-12-2014

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vindt dat er meer moet gebeuren om de inzet van huisartsen bij het signaleren van kindermishandeling te vergroten. Dat schrijft hij in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

In de brief biedt Van Rijn onder meer in op de midterm review kindermishandeling van het actieplan ‘Kinderen Veilig (2012-2016) aan. Tevens gaat hij in op de uitvoering van de aangenomen motie over de versterking van forensisch pediatrische expertise. Verder geeft de staatssecretaris een beleidsreactie op het onderzoek ‘Preventie van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg, een onderzoek naar revictimisatie en daderschap’.

Van Rijn stuurt de Kamerbrief mede namens de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

externelinkKamerbrief over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties