Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Factsheet huiselijk geweld in internationaal perspectief

25-02-2014

Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria heeft een factsheet ‘Huiselijk geweld in internationaal perspectief’ gepubliceerd. Dit factsheet met aanbevelingen is gestuurd aan de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer, in verband met het algemeen overleg over Kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties op 6 maart.

Atria ontwikkelde het factsheet in het licht van de aankomende beleidsontwikkelingen. Door de decentralisatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, komt de beleidsverantwoordelijkheid voor de aanpak van huiselijk geweld letterlijk dichter bij huis. Tegelijkertijd is huiselijk geweld onderwerp van toenemende internationale regelgeving. Zo treedt volgend jaar naar verwachting de Istanbul Conventie van de Raad van Europa over preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in werking. Dat brengt vergaande verplichtingen mee, zowel op regionaal al lokaal niveau.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen uit het factsheet zijn:

  • Ontwikkel gendersensitief beleid op het terrein van preventie van huiselijk geweld, bescherming van slachtoffers en de aanpak van plegers van huiselijk geweld.
  • Besteed in algemene preventie en in de hulpverlening aan daders en slachtoffers expliciet aandacht aan het doorbreken van seksestereotype opvattingen over mannen en vrouwen en de rollen die aan mannen en vrouwen worden toegeschreven.
  • Bevorder het financieel bewustzijn en stimuleer de economische zelfstandigheid van vrouwen om hun achterstand op dit terrein terug te dringen.
  • Ontwikkel gendersensitief preventiebeleid voor het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld .
  • Maak een afhankelijk verblijfsrecht zo kort mogelijk.

Expertmeeting

Op maandag 3 maart houdt Atria in Amsterdam een expertmeeting over huiselijk geweld. Daar zal een nadere toelichting op het factsheet gegeven worden. Ook zijn er presentaties door de vrouwenopvang en de VNG over de gevolgen en consequenties van de nadere decentralisering. Zie de agenda.

Meer informatie