Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer meldingen eergerelateerd geweld

25-04-2014

Het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) heeft vorig jaar ruim 500 meldingen van eergerelateerd geweld ontvangen. In 20 gevallen had dit een dodelijke afloop. Dat staat in het derde jaarverslag van het centrum.

Het LEC EGG krijgt verzoeken om hulp van regionale politie-eenheden, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en van instellingen waar vrouwelijke slachtoffers worden opgevangen. Onder de 506 meldingen die het centrum binnenkreeg ging het om verschillende vormen van geweld. Naast moord komen mishandeling, verkrachting en ontvoering nog meer voor. Het gaat meestal om Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Iraakse of Afghaanse achtergrond.

Stijgende lijn

In 2012 ging het om vijftien moorden met een eermotief en in 2011 om negen. Het aantal dodelijke ongevallen na de gevolgen van eerwraak blijft stijgen. Nog altijd worden niet alle gevallen van eerwraak gemeld.