Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gemeenten FoodValley maken afspraken met Bureau Jeugdzorg

27-02-2014

Zeven gemeenten in de regio FoodValley hebben een akkoord bereikt met de Bureaus Jeugdzorg in Gelderland en Utrecht. Dit akkoord gaat over de functies die de beide bureaus in 2015 nog gaan uitvoeren. Ook zijn er afspraken gemaakt over het budget.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten namelijk verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. In dit nieuwe jeugdstelsel krijgt bureau jeugdzorg een andere rol. In voorbereiding hierop hebben de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal nadere afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg (BJZ) over de rol van de beide bureaus.

Toegang tot jeugdzorg bij gemeenten

Bureau Jeugdzorg Gelderland en bureau Jeugdzorg Utrecht zijn vanaf 1 januari 2015 in beginsel niet langer verantwoordelijk voor de functies Toegang en Indicatie en voor een deel van de zorgmeldingen. De gemeenten gaat deze functies in lokale teams neerleggen.

De beide Bureaus Jeugdzorg gaan zich richten op andere taken waaronder jeugdbescherming en jeugdreclassering, crisisdienst /spoedeisende zorg en op de taken van het huidige Advies- en Meldpunt kindermishandeling (AMK). Voor deze activiteiten ontvangen de Bureaus Jeugdzorg 80 procent van hun budget van 2014.

Intentieovereenkomst

De afspraken worden vastgelegd in een intentieovereenkomst met budgetafspraken voor 2015. Dit gebeurt nadat alle colleges van de zeven gemeenten in de FoodValley akkoord gaan met de afspraken met de Bureaus Jeugdzorg Gelderland en Utrecht. Bureau Jeugdzorg Gelderland heeft laten weten uit te zien naar de samenwerking met gemeenten.

Uiteraard wordt op rijksniveau nog onderhandeld over de kosten die bij een transitie optreden. In de overeenkomst staat ook dat beide Bureaus Jeugdzorg en de gemeenten in FoodValley gezamenlijk een transformatieplan gaan opstellen. Hierin wordt de ontwikkeling van de  Bureaus Jeugdzorg in het licht van de nieuwe Jeugdwet verder vormgegeven.