Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Leidraad voor scholing meldcode langdurige zorg

27-03-2014

Brancheorganisaties ActiZ, BTN, VGN en V&VN hebben voor de langdurige zorg een leidraad ontwikkeld voor de scholing van medewerkers rond de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De leidraad ‘Verwerving benodigde competenties Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ geeft enerzijds aan welke competenties er nodig zijn in relatie tot de taken van de betrokken medewerkers. Anderzijds biedt het adviezen voor het scholingsbeleid van de zorgorganisaties in de langdurige zorg. Dit omdat scholing rond het signaleren en handelen bij huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling nog onvoldoende in de initiële beroepsopleiding is opgenomen.

Goede aanvulling

De in 2013 ingevoerde Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is landelijk van toepassing, ook in de langdurige zorg (de gehandicaptenzorg, de verpleeg- en verzorgingshuiszorg en de thuiszorg). Rond deze wet zijn al vele hulpmiddelen en handreikingen ontwikkeld. ActiZ, BTN, VGN en V&VN zien de door hen ontwikkelde leidraad als een goede aanvulling hierop.