Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Jeugd in Onderzoek

27-11-2014

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is op zoek naar onderzoekers, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers of managers die onderzoek doen in de jeugdsector. Degenen die bereid zijn hun praktijkonderzoek te delen met een groter publiek, maken kans op het verzorgen van een deelsessie op het jaarlijkse kenniscongres 'Jeugd in Onderzoek'.

Dit congres over onderzoek in de brede jeugdsector vindt volgend jaar plaats op 9 maart. Overkoepelend thema is: Weten én doen wat werkt. Hoe zorgen we ervoor dat we - juist in deze periode van transformatie - resultaten uit onderzoek benutten ten behoeve van een effectieve praktijk en effectief beleid? Over de volle breedte: van preventie tot en met curatie. Van gezin tot school en buurt. Aandacht voor (kosten)effectiviteit is belangrijk. Evenals weten én doen wat werkt en stoppen met wat niet werkt.

Vijf thema’s

Op het congres Jeugd in Onderzoek 2015 wisselen onderzoekers, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers en managers uit de gehele brede jeugdsector met elkaar van gedachten over hoe resultaten van onderzoek kunnen worden benut, hoe we kennis over wat werkt gebruiken, verder ontwikkelen en implementeren. Hierbij staan vijf thema’s centraal:

  • De kracht van preventie in het sociale domein
  • Sociale media: een zoektocht naar wat wel en niet werkt
  • En… werkt het? Impressie van 10 jaar onderzoek naar de zorg voor de jeugd
  • Werkzame elementen: wat is de kern van effectieve hulp?
  • Evidence based practice en evidence based policy

Onderzoeken kunnen tot 8 december worden ingezonden via externelinkjeugdinonderzoek.nl.