Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Minder uithuisplaatsingen door inzet eigen netwerk

28-01-2014

Het aantal uithuisplaatsingen van kinderen in probleemgezinnen is bij de William Schrikker Groep (WSG) sinds 2012 met 30 procent afgenomen. Deze daling is te danken aan een nieuwe werkwijze van de instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Veiligheid van kinderen centraal, werken vanuit partnerschap met ouders en hun netwerk, een planmatige, creatieve aanpak en een constructieve samenwerking met hulpinstanties vanuit het gemeentelijk domein, kenmerken het meerjarenprogramma Door Ontwikkeling Delta (DOD) dat de WSG sinds 2012 uitvoert. Het actuele resultaat van 30 procent minder uithuisplaatsingen levert een besparing van bijna 4 miljoen euro op. Bij landelijke uitvoering zal de besparing zelfs nog fors toenemen.

Samenwerkingsrelatie

In DOD onderzoekt de WSG de mogelijkheden van veilig thuis wonen. De instelling organiseert zelf familienetwerkberaden of zet een externe linkEigen Kracht conferentie in. Uit huis plaatsen is volgens de WSG lang niet altijd beter en veiliger. “Een uithuisplaatsing brengt vaak emotionele schade met zich mee.

Het werken aan een constructieve samenwerkingsrelatie met het gezin is cruciaal. De WSG zoekt naar manieren om de regie zo maximaal mogelijk bij ouders en het kind te laten. Zij stimulereert ouders en kinderen om voor hen belangrijke personen uit hun familie en netwerk te betrekken bij het oplossen van de zorgen.

Eigen oplossing

De inzet van familie en netwerk leidt, volgens de WSG, vaak tot snellere acceptatie van de problemen en het ondersteunt de draagkracht van het gezin. De gezinsvoogd bewaakt de veiligheid en ouders en netwerk worden maximaal gevraagd om eigen oplossing en aan te dragen Een planmatige, creatieve aanpak DOD wordt gekenmerkt door openheid en eerlijkheid. Er wordt in begrijpelijke taal over concreet gedrag gesproken. Gezin en netwerk blijken vaak met uiterst creatieve oplossingen te komen.

Binnen maximaal zes weken is er gezamenlijk een plan van aanpak en waar nodig een veiligheidsplan gemaakt. In plaats van het kind uit huis te plaatsen als er sprake is van bijvoorbeeld alcoholverslaving, kan er ook voor gekozen worden dat mensen uit het netwerk 24 uur per dag in huis komen wonen. Daarnaast worden ook hulpmiddelen als Words and Pictures en de Drie Huizen ingezet.

Meer informatie