Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek naar ouderenmishandeling

28-03-2014

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) start half mei een onderzoek naar ouderenmishandeling. Het resultaat daarvan zal als basis dienen voor een doorstart in 2015 van het Actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’; bedoeld om ouderenmishandeling te bestrijden.

Het onderzoek moet meer duidelijkheid geven over omvang, oorzaken en oplossingen van ouderenmishandeling. Van Rijn heeft ook toegezegd extra aandacht te geven aan financiële uitbuiting van ouderen en een standaard aangifteformulier voor mishandelde en beroofde senioren.

Leidraad

Tot mei 2014 testen zorgorganisaties de conceptleidraad ‘Veilige zorgrelatie’. Die moet houvast bieden om geweld tegen ouderen te voorkomen en te bestrijden. Onderdeel van de leidraad is dat zorgaanbieders scherp controleren of hun medewerkers geschikt zijn voor hun werk, bijvoorbeeld via de verklaring omtrent het gedrag.

Meldcodes

Sinds de zomer van 2013 moeten organisaties en professionals in de ouderenzorg een meldcode hebben voor het omgaan met huiselijk geweld. Die draagt volgens staatssecretaris Van Rijn bij aan vroegtijdig opsporen van kwetsbare ouderen. In september concludeerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) echter dat de meldcode nog onvoldoende is ingeburgerd. Ook zijn zorgmedewerkers gemiddeld nog niet voldoende geschoold om met een meldcode huiselijk geweld om te gaan.

De IGZ heeft de zorgsector gevraagd om in opleidingen meer aandacht te schenken aan het gebruik van een meldcode. In 2014 gaat de inspectie de invoering van de verplichte meldcode controleren. Er is ook een meldcode voor banken, notarissen en belastingadviseurs. En er vinden vijf pilots plaats om financiële uitbuiting van ouderen te signaleren en te voorkomen.