Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aandachtsfunctionaris genomineerd voor Anna Reynvaan Wetenschapsprijs

28-04-2014

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld Hester Diderich is met haar onderzoek naar de effectiviteit van oudermeldingen op de SEH genomineerd voor de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2014. Deze prijs is voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2013.

Effectiviteit Haaglandenprotocol Kindermishandeling

Het onderzoek van Diderich met als titel 'A new protocol for screening adults presenting with their own medical problems at the Emergency Department to identify children at high risk for maltreatment’ onderzoekt de effectiviteit van het Haaglandenprotocol Kindermishandeling. Dat protocol stelt medewerkers van de afdelingen Spoedeisende Hulp in staat om kindermishandeling vroegtijdig te ontdekken.

Meldingen

Diderich is een van de belangrijke initiatiefnemers van dit protocol. Uit haar onderzoek blijkt dat er bij 91% van de kinderen die naar aanleiding van de gesignaleerde problemen op de SEH zijn gemeld bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) een vorm van kindermishandeling is vastgesteld door het AMK. Driekwart van deze kinderen was voor de melding nog niet bekend bij het AMK.

Anna Reynvaanprijzen

Het AMC, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) en V&VN stellen jaarlijks drie Anna Reynvaanprijzen beschikbaar. Op donderdag 22 mei wordt tijdens de 16e Anna Reynvaanlezing bekend wie van de drie genomineerden de prijs in ontvangst mag nemen. Naast beste wetenschappelijk publicatie gaat er ook een prijs naar beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren en is er een prijs voor het beste artikel van hbo-v studenten over het thema van de Anna Reynvaanlezing.

Ontwikkeling vakgebied

Met de instelling van deze prijzen willen de organisatoren duidelijk maken dat verpleegkundige initiatieven niet alleen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied, maar bovendien dat deze initiatieven gezien en gewaardeerd worden. Het NTvG beoordeelt het winnende artikel van de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs tevens op geschiktheid voor dubbelpublicatie in het tijdschrift.