Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kind Veilig Preventiepakket voor alle gemeenten

28-05-2014

Alle burgemeesters, wethouders en gemeenteraden ontvangen deze week het Kind Veilig Preventiepakket, met daarin mogelijkheden voor gemeenten om kindermishandeling aan te pakken. Het pakket bestaat onder meer uit de Checklist Preventie Kindermishandeling, een beleidsmonitor, e-learningpakketten en begeleiding voor kinderen in de vrouwenopvang.

Het Kind Veilig Preventiepakket is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de stichtingen Augeo, Bernard van Leer Foundation en Kinderpostzegels. Zij hebben het pakket ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek dat de Kinderombudsman hield onder gemeenten.

Kinderombudsmanonderzoek

Uit het Kinderombudsmanonderzoek Preventie van kindermishandeling, van papier naar werkelijkheid blijkt weliswaar dat driekwart van de ondervraagde gemeenten beleid op papier heeft staan, maar dat de helft niet weet hoeveel mishandelde kinderen er in hun gemeenten zijn. Ook hebben gemeenten risicogroepen onvoldoende in beeld en monitort 75% van de gemeenten de inzet en effecten van preventieprogramma’s niet. Niet voor niets sprak burgemeester Van der Laan, en voorzitter van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, over een wake-up call.

Acties die kindermishandeling daadwerkelijk terugdringen

Zowel de Kinderombudsman als de Taskforce pleiten voor maatregelen en de inzet van middelen die daadwerkelijk bijdragen aan het terugdringen van het aantal kinderen dat mishandeld wordt.
Het Kind Veilig Preventiepakket sluit hierbij aan en biedt gemeenten:

  • De Checklist preventiebeleid kindermishandeling, met 10 maatregelen die direct resultaten opleveren voor ouders en kinderen. Eén van de 10 maatregelen is bijvoorbeeld: ‘Biedt alle kinderen op school voorlichting over mishandeling en misbruik, zodat ze weten waar ze hulp kunnen vragen’. Veertig procent van de kinderen weet nu namelijk niet waar ze terechtkunnen.
  • De Monitor Aanpak Kindermishandeling. De monitor geeft onder meer informatie over het geschatte aantal mishandelde kinderen in een gemeente en helpt gemeenten bij het monitoren van de effecten van hun beleid.
  • E-learning voor alle professionals in een gemeente die werken met kinderen en/of ouders. Gemeenten kunnen kiezen uit twee soorten e-learningpakketten om professionals in hun gemeente online te scholen in de aanpak van kindermishandeling. Geschoolde professionals voelen professionals zich aantoonbaar beter toegerust kindermishandeling aan te pakken volgens een Meldcode kindermishandeling.
  • Financiële steun bij de invoering van begeleiding van kinderen in de vrouwenopvang. Deze kinderen, die hoge risico’s lopen op mishandeling, krijgen een eigen veiligheids- en hulpverleningsplan. Ook wordt onderzocht wat de resultaten zijn van deze begeleiding.

Augeo, Bernard van Leer Foundation en Kinderpostzegels willen bereiken dat gemeenten de tien doelstellingen uit de Checklist opnemen in hun beleidsplannen en de resultaten monitoren.

Veilig opgroeien

Elk jaar worden ruim 118.000 kinderen mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Dat is onacceptabel vinden Augeo, Bernard van Leer Foundation en Kinderpostzegels. De stichtingen willen samen met de burgemeesters en wethouders zorgen dat kinderen in ons land daadwerkelijk de kans krijgen veilig op te groeien.

Gemeenten zijn al verantwoordelijk voor de preventie van kindermishandeling en de ondersteuning aan kinderen in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten eveneens verantwoordelijk voor de jeugdzorg en het bieden van hulp en zorg aan kinderen en hun ouders. Het Kind Veilig Preventiepakket en de checklisrt is beschikbaar via: externe linkwww.gemeenteaanpakkindermishandeling.nl