Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Online cursus meldcode voor mondzorgprofessionals

29-01-2014

Voor tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten is een online cursus ‘Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de mondzorg’ ontwikkeld. De signaleringskans van huiselijk geweld en kindermishandeling is groot bij professionals binnen de mondzorg.

“Mondzorgprofessionals leren niet alleen hoe zij signalen van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld kunnen herkennen, de online cursus gaat ook heel concreet in op hoe je moet handelen als je vermoedt dat een kind of een volwassene mishandeld wordt”, aldus externe linkAugeo Academy The Next Page, die de cursus samen met NMT, ANT en NVM ontwikkelde.

Kennistoets

De online cursus duurt ongeveer twee uur en sluit af met een kennistoets. Ook worden de stappen van de Meldcode behandeld en biedt de cursus handvatten hoe je hier in de praktijk mee omgaat. Na zes en na twaalf maanden volgt een opfrismoment om te zorgen dat de opgedane kennis paraat blijft.

Zichtbaar

Lichamelijke mishandeling vindt zeker in de helft van de gevallen plaats in het hoofd-halsgebied. Ook symptomen van seksuele mishandeling zijn goed zichtbaar voor een mondzorgprofessional. Tandartsen en hun team, orthodontisten en mondhygiënisten hebben door de periodieke controles regelmatig contact met patiënten, waardoor zij ook bij het signaleren van mentale vormen van mishandeling een belangrijke rol spelen.

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 1 juli 2013 van kracht.