Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek onder ex-cliënten opvanghuis Valkenhorst

29-07-2014

Slachtoffers van huiselijk geweld die in opvanghuis Valkenhorst hebben gewoond, voelen zich na deze periode veilig en hebben hun leven goed op orde. Dat blijkt uit een onderzoek dat Safegroup heeft verricht onder voormalige bewoners.

Tevreden

Hoewel ze nog de nodige problemen kennen, zijn zij tevreden met hun huidige leven en ziet een ieder verbetering in haar leven ten opzichte van de situatie vóór Valkenhorst. In Valkenhorst worden vrouwen uit heel West-Brabant opgevangen. Valkenhorst, dat ook een landelijke opvangfunctie heeft, is gespecialiseerd in de begeleiding van moeder en kind bij ernstige verstoorde gezinsrelaties.

Zelfstandig bestaan

De hulpverlening van Safegroup is erop gericht huiselijk geweld duurzaam aan te pakken en slachtoffers te begeleiden naar een veilig en zelfstandig bestaan. Mr. drs. Lenke Balogh onderzocht in samenwerking met Woonstichting Etten-Leur in hoeverre Safegroup hierin slaagt. Lukt het deze vrouwen om een zelfstandig bestaan op te bouwen met hun kinderen, waarbij huiselijk geweld definitief tot het verleden behoort?

‘Op eigen benen’

De publicatie Op eigen benen is een weergave van het onderzoek onder vrouwen die in Valkenhorst verbleven. De verzamelde informatie leverde diverse aanknopingspunten voor verbetering van de hulpverlening, waar meteen werk van is gemaakt. Zo doen momenteel twintig vrouwen werkzaamheden (meestal als vrijwilliger) buiten Valkenhorst, om na hun opvangperiode eerder aan werk te komen en financieel zelfstandig te worden. Omdat de organisatie veel kan leren van de verhalen van de ex-bewoonsters van Valkenhorst, ontwikkelt Balogh momenteel een cliëntmonitor, waarbij ex-cliënten periodiek bevraagd worden op onderwerpen zelfredzaamheid, welzijn, welzijn van de kinderen en veiligheid.