Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Huisarts moet kindermishandeling vaker melden’

29-09-2014

Huisartsen die kindermishandeling vermoeden moeten hun zorgen vaker melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dat zei Jan Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland, gisteren in Nieuwsuur. Aanleiding voor het gesprek in Nieuwsuur is het jaarverslag met de cijfers over 2013 van het AMK.

Vorig jaar leidden zo'n 20.000 meldingen bij het AMK tot een onderzoek naar de situatie binnen een gezin. Slechts 1.6 procent van die meldingen was afkomstig van huisartsen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het AMK over 2013. Volgens Sprokkereef vinden veel huisartsen het moeilijk om kindermishandeling aan te kaarten. Het doorvragen naar het welzijn van een kind kan de vertrouwensband tussen de huisarts en de ouders beschadigen. Ook speelt het beroepsgeheim een belangrijke rol bij de terughoudendheid in het melden.

Tuchtrechter

In Nieuwsuur komen twee huisartsen en een kinderarts aan het woord. Een van de artsen heeft zelf voor de tuchtrechter gestaan, omdat zij vermoedens van kindermishandeling met collega's besprak. Iedereen kan bij vermoedens van kindermishandeling contact opnemen met het AMK. In 2013 werd er in totaal ruim 65.000 keer naar het AMK gebeld. Zo'n 20.000 telefoontjes leidden tot een onderzoek. In de overige gevallen bracht het AMK een advies uit.