Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Safe You, Safe Me Meldcode+’- goed onderbouwd

29-10-2014

De interventie 'Safe You, Safe Me Meldcode+'-pakket is erkend als goed onderbouwd. De interventie helpt scholen om kindermishandeling vroegtijdig op te sporen en aan te pakken bij kinderen in het primair onderwijs.

Het pakket van Safe You, Safe Me Meldcode+ is bestemd voor leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers, zoals intern begeleiders, in het primair onderwijs. Het pakket heeft als doel het gebruik van de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te bevorderen. Het bestaat onder meer uit een adviesgesprek met een professioneel begeleider, een e-learning-module, hulp bij het organiseren van een ouderbijeenkomst en een nazorggesprek met een professioneel begeleider.

Databank

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de externe linkdatabank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.