Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Midterm Review Actieplan Kinderen Veilig

29-12-2014

De overheid wil de komende jaren een extra impuls geven aan de daadwerkelijke uitvoering van de aanpak van kindermishandeling in de praktijk. Dat staat in de midterm review van het Actieplan Kinderen Veilig.

In 2012 is de uitvoering van het Actieplan Kinderen Veilig gestart. Het actieplan is gericht op het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van de schadelijke gevolgen van kindermishandeling. De looptijd van dit actieplan van de ministeries van VenJ en VWS is vijf jaar. Nu de looptijd halverwege is, heeft een midterm review plaatsgevonden. In gesprek met veldpartijen is een beeld gevormd welke accenten er voor de komende jaren gelegd moeten worden.

Speerpunten

In 2015 en 2016 zal de overheid zich op twee pijlers richten. De eerste pijler bevat zeven speerpunten gericht op het handelen van professionals en het verbeteren van samenwerking. In de tweede pijler wordt breder gekeken naar de inzet voor preventie en vroegsignalering in gemeenten, hoe wordt omgegaan met risicogezinnen en hoe professionals van de kraamzorg, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, medische zorg en scholen betrokken zijn.

externelinkMidterm Review Actieplan Kinderen Veilig