Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Emotionele kindermishandeling beïnvloedt gevoel voor buitensluiting

30-01-2014

Kinderen die chronische ouderlijke afwijzing en uitsluiting ervaren, zijn gevoeliger voor sociale buitensluiting en hebben er langer last van. Dat blijkt uit onderzoek van Anne-Laure van Harmelen en collega’s aan de Universiteit Leiden.

De onderzoekers onderzochten of jongvolwassenen die emotionele kindermishandeling hebben meegemaakt inderdaad gevoeliger zijn voor sociale buitensluiting. Zij concludeerden dat buitensluiting leidt tot daling van de stemming en het zelfvertrouwen bij alle deelnemers. Van Harmelen: “We vonden ook dat personen die extreme emotionele kindermishandeling hebben meegemaakt, sociale buitensluiting niet als heftiger ervaren dan diegenen daar in hun jeugd weinig mee te maken hebben gehad. Wel bleek dat personen uit de eerste groep langer last hadden van de buitensluiting; ze bleven zich langer naar voelen.”

Hersenactiviteit

Op hersenniveau blijkt: hoe ernstiger de emotionele mishandeling, hoe meer hersenactiviteit tijdens buitensluiting te zien is in de dorsale mediale prefrontale cortex. Die is heel belangrijk voor emotieregulatie en stressreacties. Ook speelt dit gebied een belangrijke rol bij het nadenken over jezelf en anderen. Van Harmelen: “Nu weten we dat sociale uitsluiting leidt tot negatiever denken over jezelf en anderen; het verhoogt de sociale onzekerheid, veroorzaakt angst en bevordert malen.”

Psychische stoornissen

Ze vervolgt: “Ons onderzoek suggereert dat negatieve interpersoonlijke ervaringen, zoals buitensluiting, op hun beurt weer leiden tot versterkt negatief denken over jezelf en anderen. Op deze manier raken mensen die vroeger emotioneel mishandeld zijn in een negatieve spiraal. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische stoornissen.”

Meer informatie