Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Brabantse gemeenten tekenen contract met Bureau Jeugdzorg

30-06-2014

Noord-Brabant heeft als eerste provincie in Nederland afspraken gemaakt met alle gemeenten over de toekomst van Bureau Jeugdzorg (BJZ). De 67 gemeenten hebben een contract gesloten voor 2015 en is er een budgetgarantie voor 2016 afgegeven.

Alle gemeenten in Nederland moeten van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) contracten met BJZ afsluiten over de hulp die ze volgend jaar gaan afnemen. De deadline daarvoor had Van Rijn aanvankelijk gesteld op 1 juli, maar deze is inmiddels verschoven naar 1 augustus. Veel gemeenten hebben extra tijd nodig voor het maken van afspraken en het sluiten van contracten.

Takenpakket

De drie Brabantse regio’s Zuid-Oost, Noord-Oost en Midden-West hebben ervoor gekozen de toegangsfunctie uit het takenpakket voor het BJZ te halen. Nu bepaalt het BJZ nog de indicatie en behandelwijze, vanaf 1 januari komt die taak bij het sociale wijkteam te liggen. De regio Midden-West haalt als enige van de drie ook de functie van het AMHK (meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld) weg bij het BJZ. Midden-West gaat het meldpunt zelf runnen. De mensen die er werken worden deels overgenomen door deze gemeenten.

Een groot deel van de Brabantse gemeenteraden heeft inmiddels ingestemd met de plannen. Morgen stemmen de overige raden.