Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wat moet gemeente aanvullend regelen om AMHK te laten functioneren?

30-07-2014

Een AMHK met een begroting, personeelsplan, en front- en backoffice is nog niet voldoende om een AMHK te laten functioneren. Hiervoor is ook nog een aantal aanvullende besluiten en voorzieningen nodig.

Deze staan allemaal beschreven in de checklist 'Wat moeten gemeenten aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren?' De besluiten en voorzieningen worden toegelicht en daarnaast wordt aangegeven wat gemeenten (regionaal of afzonderlijk) minimaal moeten regelen.

Een van de onderdelen van checklist betreft de competenties. Dit onderdeel wordt nader uitgewerkt in de handreiking 'Deskundigheid huiselijk geweld en kindermishandeling'. Hierin staaat welke deskundigheid lokaal nodig is en welke competenties nodig zijn bij de verschillende taken.

Meer informatie

pdf-bestandChecklist: Wat moeten gemeenten aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren? (via www.vng.nl)

pdf-bestandHandreiking Deskundigheid huiselijk geweld en kindermishandeling (via www.vng.nl)